Protectia Datelor GDPR  logo2.png

Ne straduim sa fim intotdeauna OK !!!

Protectia Datelor GDPR

bmstore.ro - este denumirea comerciala al Birou Maria Silvia P.F.A., persoana juridica de nationalitate romana, avand punctul de lucru in Timisoara, Str. Ciprian Porumbescu, Nr. 76, cu numar de ordine în Registrul Comerțului F35/678 /2020, cod unic de înregistrare fiscală 42894534 (denumita in continuare “bmstore.ro” sau “noi“), in sensul legislatiei cu privire la protectia datelor, suntem operator atunci cand prelucram datele dvs. cu caracter personal. Accesul dumneavoastra la site-ul bmstore.ro se supune Protectia Datelor GDPR si implica acceptul dumneavoastra cu privire la aceasta, reprezentand o intelegere intre parti.

Datele cu caracter personal vor fi colectate si prelucrate de catre bmstore.ro cu asigurarea cerintelor minime de securitate, constand intr-un efort continuu de masuri tehnice, informatice, logistice, proceduri si politici de securitate prin care sa se asigure nivelul minim de securitate prevazut in Regulamentul (UE) 2016/679 (“Regulamentul general privind protecția datelor” sau “GDPR”) privind protectia persoanelor fizice in ceea ce priveste prelucrarea datelor cu caracter personal si privind libera circulatie a acestor date si de abrogare a Directivei 95/46/CE - Regulamentul general privind protectia datelor (GDPR), transpus in legislatia nationala prin Legea nr. 363/2018, privind protectia persoanelor fizice referitor la prelucrarea datelor cu caracter personal de catre autoritatile competente in scopul prevenirii, descoperirii, cercetarii, urmaririi penale si combaterii infractiunilor sau al executarii pedepselor, masurilor educative si de siguranta, precum si privind libera circulatie a acestor date. Cu toate acestea,  protecția absolută a transferului de date prin Internet nu poate fi garantată. Existând riscul ca datele dvs. să fie văzute şi utilizate de către terţe părţi neautorizate, nu putem fi responsabili pentru astfel de vulnerabilități ale unor sisteme care nu sunt sub controlul nostru. Din acest motiv, fiecare persoană vizată are libertatea de a ne transfera date cu caracter personal prin mijloace alternative, de exemplu prin telefon, în scris, etc.

Exista doua tipuri de informatii pe care bmstore.ro le colecteaza de la utilizatorii Site-ului:

 • "Informatii cu caracter personal" - sunt informatiile care pot duce la identificarea unei persoane, si pot include: numele si prenumele utilizatorului, adresa, numarul de telefon si/sau adresa de e-mail.
 • "Informatii ce nu duc la identificarea unei persoane" - informatii care se refera, de regula, la computerul sau dispozitivul mobil (telefon,tableta,etc) de pe care se acceseaza serviciile Site-ului, dar care nu pot duce la identificarea persoanei. Aceste informatii pot include, printre altele, paginile web ce au fost vizitate, serviciile accesate, adresa IP, informatii despe conexiunea utilizatorilor la internet, etc.

 

Definitii si termeni in intelesul Regulamentul General privind Protecția Datelor "GDPR" (UE) 2016/679

 • persoana vizata - o persoana fizica identificabila este o persoana care poate fi identificata, direct sau indirect, in special prin referire la un element de identificare, cum ar fi un nume, un numar de identificare, date de localizare, un identificator online, sau la unul sau mai multe elemente specifice, proprii identitatii sale fizice, fiziologice, genetice, psihice, economice, culturale sau sociale.
 • date cu caracter personal - datele personale înseamnă orice informație referitoare la o persoană fizică identificată sau identificabilă ("persoana vizată").
 • prelucrarea datelor cu caracter personal - inseamna orice operatiune sau set de operatiuni efectuate asupra datelor cu caracter personal sau asupra seturilor de date cu caracter personal, cu sau fara utilizarea de mijloace automatizate, cum ar fi colectarea, inregistrarea, organizarea, structurarea, stocarea, adaptarea sau modificarea, extragerea, consultarea, utilizarea, divulgarea prin transmitere, diseminarea sau punerea la dispozitie in orice alt mod, alinierea sau combinarea, restrictionarea, stergerea sau distrugerea.
 • restrictionarea prelucrarii datelor cu caracter personal - inseamna marcarea datelor cu caracter personal stocate cu scopul de a limita prelucrarea viitoare a acestora.
 • operator date cu caracter personal - inseamna persoana fizica sau juridica, autoritatea publica, agentia sau alt organism care, singur sau impreuna cu altele, stabileste scopurile si mijloacele de prelucrare a datelor cu caracter personal; atunci cand scopurile si mijloacele prelucrarii sunt stabilite prin dreptul european sau dreptul intern, operatorul sau criteriile specifice pentru desemnarea acestuia pot fi prevazute in dreptul european sau in dreptul intern.
 • persoana imputernicita de operator -  inseamna persoana fizica sau juridica, autoritatea publica, agentia sau alt organism care prelucreaza datele cu caracter personal in numele operatorului.
 • beneficiarul - beneficiarul este o persoană fizică sau juridică, o autoritate publică, o agenție sau un alt organism, căruia i se dezvăluie datele cu caracter personal, indiferent dacă este vorba despre un terț sau nu. Cu toate acestea, autoritățile publice care pot primi date cu caracter personal în cadrul unei anchete, în conformitate cu legislația Uniunii Europene sau a statelor membre nu sunt considerate beneficiari; prelucrarea acestor date de către autoritățile publice respective trebuie să fie în conformitate cu normele aplicabile privind protecția datelor în conformitate cu scopurile procesării.
 • persoana(e) terta(e) - inseamna o persoana fizica sau juridica, autoritate publica, agentie sau organism altul decat persoana vizata, operatorul, persoana imputernicita de operator si persoanele care, sub directa autoritate a operatorului sau a persoanei imputernicite de operator, sunt autorizate sa prelucreze date cu caracter personal.
 • consimtamantul persoanei vizate - inseamna orice manifestare de vointa libera, specifica, informata si lipsita de ambiguitate a persoanei vizate prin care aceasta accepta, printr-o declaratie sau printr-o actiune fara echivoc, ca datele cu caracter personal care o privesc sa fie prelucrate.

Scopurile și temeiurile prelucrării datelor cu caracter personal

bmstore.ro prelucreaza doar acele date cu caracter personal necesare pentru a finaliza comanda utilizatorilor si pentru trimiterea de notificari despre starea comenzii , in temeiul consimtamantului utilizatorilor. Scopurile colectarii datelor cu caracter personal sunt urmatoarele:

 • pentru crearea unui cont de utilizator pe Site-ul bmstore.ro.
 • informarea utilizatorilor privind situatia contului lor de pe Site-ul bmstore.ro.
 • pentru a furniza utilizatorilor produsele si/sau serviciile solicitate.
 • informarea utilizatorilor privind evolutia si starea comenzilor.
 • pentru a putea raspunde solicitarilor, intrebarilor si/sau comentariilor utilizatorilor.
 • pentru a putea oferi utilizatorilor suport tehnic legat de produsele si/sau serviciile oferite.
 • pentru a putea comunica utilizatorilor anunturi si mesaje administrative.
 • pentru a recunoaste dispozitivele pe care le folosesc utilizatorii ( telefoane, calculatoare,etc.) atunci cand acceseaza site-ul bmstore.ro si a le asocia profilului utilizatorilor.

Cui transmitem datele dumneavoastra cu caracter personal

Datele dvs. cu caracter personal pot fi prelucrate si de catre alti operatori, operatori asociati sau persoane imputernicite ale Operatorului, cu respectarea intocmai a legislatiei privind protectia datelor cu caracter personal. După caz, putem transmite sau oferi acces la anumite date cu caracter personal ale dvs. următoarelor categorii de destinatari:

 • furnizorilor de servicii de curierat.
 • furnizorilor de servicii de plată online si/sau furnizorilor de servicii bancare. Avand in vedere ca produsele si/sau serviciile oferite de bmstore.ro  se pot plati, achizitiona si online, datele cu caracter personal vor fi transmise direct procesatorului de plati electronice, fara ca acesta sa transfere catre bmstore.ro datele bancare ale utilizatorilor. Pentru orice plangeri si sesizari legate de aceste informatii sau modalitatea in care se desfasoara o plata online, utilizatorii trebuie sa contacteze direct procesatorul de plati.
 • furnizorii de prestari servicii din domeniul IT, precum si toate societatile din aceste categorii de destinatari de la care Operatorul va contracta servicii si produse si care au luat masuri adecvate de protectie, conform prevederilor legale, pentru a asigura ca acestia isi respecta obligatiile privind protectia datelor cu caracter personal. in cazul in care persoanele imputernicite subcontracteaza o parte din activitatile care implica prelucrarea de date cu caracter personal, subcontractantii vor fi supusi acelorasi obligatii in ceea ce priveste implementarea masurilor de securitate, tehnice si organizatorice prevazute, de Regulamentul General UE privind protectia datelor, dar si a actelor normative interne aprobate in vederea implementarii Regulamentului General UE.
 • autoritatile statului pe baza competentelor acestora prevazute de legea aplicabila. Este posibil sa se impartaseasca informatii despre utilizatori daca este necesar pentru a se respecta normele legale in vigoare, reglementarile impuse de autoritatile statului, sau pentru a proteja operatiunile, confidentialitatea, siguranta, proprietatea sau drepturile Operatorului.

Cat timp pastram datele dumneavoastra cu caracter personal

bmstore.ro va stoca datele dumneavoastra cu caracter personal cat timp aveti un cont in platforma bmstore.ro. Puteti sa ne solicitati oricand stergerea anumitor informatii sau inchiderea contului si vom da curs acestor solicitari, sub rezerva pastrarii anumitor informatii inclusiv ulterior inchiderii contului, in situatiile in care legislatia aplicabila sau interesele noastre legitime o impun.

Drepturile persoanelor vizate in intelesul Regulamentul General privind Protecția Datelor "GDPR" (UE) 2016/679

Prin citirea prezentei Politici de Protectia Datelor cu Caracter Personal utilizatorii au luat la cunostinta ca le sunt garantate drepturile prevazute de GDPR, respectiv: 

 • dreptul la informare si acces la datele cu caracter personal - dupa ce ai consimtit si ai devenit  persoană vizata, ai dreptul de a fi informat despre tot ce se intampla cu datele tale personale, la ce sunt folosite, sa le accesezi, sa le modifici si chiar sa revoci consimtamantul. In acelasi timp, ai dreptul sa iti accesezi datele personale ori de cate ori vrei.
 • dreptul la rectificare  - persoana vizata are dreptul de a obtine de la operator, fara intarzieri nejustificate, rectificarea datelor cu caracter personal inexacte care o privesc. Tinandu-se cont de scopurile in care au fost prelucrate datele, persoana vizata are dreptul de a obtine completarea datelor cu caracter personal care sunt incomplete, inclusiv prin furnizarea unei declarații suplimentare.
 • dreptul la stergerea datelor - persoana vizată are dreptul de a obtine din partea operatorului stergerea datelor cu caracter personal care o privesc, fara intarzieri nejustificate, iar operatorul are obligatia de a sterge datele cu caracter personal fara intarzieri nejustificate.
 • dreptul la restrictionarea prelucrarii - persoana vizata are dreptul de a obtine din partea operatorului restrictionarea prelucrarii in cazul in care se aplica unul din urmatoarele cazuri: persoana vizata contesta exactitatea datelor, prelucrarea este ilegala, operatorul nu mai are nevoie de datele cu caracter personal in scopul prelucrarii, persoana vizata s-a opus prelucrarii.
 • dreptul la portabilitatea datelor - persoana vizata are dreptul de a primi datele cu caracter personal care o privesc si pe care le-a furnizat operatorului intr-un format structurat, utilizat in mod curent si care poate fi citit automat si are dreptul de a transmite aceste date altui operator, fara obstacole din partea operatorului caruia i-au fost furnizate datele cu caracter personal.
 • dreptul la opozitie - in orice moment, persoana vizata are dreptul de a se opune, din motive legate de situatia particulara in care se afla, prelucrarii in temeiul Regulamentului (UE) 2016/ 679 articolului 6 alineatul (1) litera (e) sau (f) sau al articolului 6 alineatul (1) a datelor cu caracter personal care o privesc, inclusiv crearii de profiluri pe baza respectivelor dispozitii. Operatorul nu mai prelucreaza datele cu caracter personal, cu exceptia cazului în care operatorul demonstreaza ca are motive legitime si imperioase care justifica prelucrarea si care prevaleaza asupra intereselor, drepturilor și libertatilor persoanei vizate sau ca scopul este constatarea, exercitarea sau apararea unui drept in instanta.
 • dreptul de a nu fi supus unui procesul decizional individual automatizat (crearea de profiluri) - persoana vizata are dreptul de a nu face obiectul unei decizii bazate exclusiv pe prelucrarea automata, inclusiv crearea de profiluri, care produc efecte juridice care privesc persoana vizata sau o afecteaza în mod similar într-o masura semnificativa.
 • dreptul de adresare catre A.N.S.P.D.C.P. - Autoritatea Nationala de Supraveghere a Prelucrarii Datelor cu Caracter Personal, B-dul G-ral. Gheorghe Magheru, nr. 28-30, Sector 1, cod poștal 010336, București, Romania, telefon: +40.318.059.211 sau +40.318.059.212, e-mail: anspdcp@dataprotection.ro, in caz de incalcare a drepturilor garantate de legislatia privind protectia datelor cu caracter personal. Fara a afecta dreptul dvs. de a contacta in orice moment autoritatea de supraveghere, va rugam sa ne contactati in prealabil si va promitem ca ne vom stradui sa rezolvam orice problema pe cale amiabila.

Datele personale introduse de catre utilizatori site-ului bmstore.ro vor fi folosite numai in scopul declarat al acestui site, si nu vor face obiectul unui transfer de date catre tari terte sau organizatii internationale. Informatiile furnizate prin acest site sunt necesare pentru eliberarea facturilor, expedierea produselor comandate, informari comerciale, etc.  bmstore.ro nu ofera, nu vinde, nu face schimb de date cu caracter personal (nume, prenume, adrese, numere de telefon, adrese e-mail, etc.) si nu divulga date cu caracter personal fara acordul expres al utilizatorilor. bmstore.ro in calitate de proprietar al acestui site, se obliga sa respecte drepturile persoanelor fizice prevazute de legislatia in materie, cu privire la protectia persoanelor fizice, referitoare la prelucrarea datelor cu caracter personal. 

 

Va multumim pentru ca ne-ati ales !!!

Ultima actualizare   01 Aprilie 2021